Tag nowa szkolna ulica

Szkolne ulice w Polsce

Szkolne ulice powstają także w Polsce, chociaż jest to proces powolny i bardzo zachowawczy. Czasami są to inicjatywy władz lokalnych, czasem organizacji pozarządowych lub samej społeczności szkoły.

Czy nasze miasta są dla dzieci?

Felieton opublikowany na portalu ngo.pl 13 stycznia 2022 Czy gdyby dzieci mogły głosować na ludzi, którzy kształtują ich najbliższe otoczenie, wybrałyby tych, którzy betonują rynki i place miejskie, nie tworzą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a deweloperom pozwalają na tworzenie najbardziej absurdalnych wizji architektonicznych? Równość, dostępność, włączanie, inkluzywność – to słowa, które…