#ulicedladzieci

“Ulice dla dzieci” to inicjatywa Fundacji Rodzic w mieście, która wraz z organizacjami pozarządowymi, inicjatywami miejskimi i samorządami podejmuje działania na rzecz tworzenia bezpiecznym, demokratycznych i zrównoważonych miast.

Wierzymy, że dzieci są pełnoprawnymi mieszkańcami naszych miast, dlatego ich perspektywa i potrzeby powinny być brane pod uwagę przy działaniach kształtujących miejską przestrzeń. 

 

Nasze Cele

  • tworzenie szkolnych ulic – bezpiecznych, pozbawionych samochodów i spalin;
  • zmiana otoczenia szkoły i tworzenie zielonych i bezpiecznych przestrzeni pozwalającym dzieciom na zabawę, spędzania czasu z rówieśnikami, naukę samodzielności;
  • tworzenie bezpiecznej infrastruktury, która pozwoli dzieciom na samodzielne i bezpieczne poruszanie się po mieście, w szczególności w drodze do szkoły;
  • upodmiotowienie dzieci jako pełnoprawnych mieszkańców miast, których potrzeby brane są pod uwagę w procesach placemakingowych.

 

16-25 września 2022

Tydzień Zrównoważonego Transportu

Tydzień Zrównoważonego Transportu to doskonały czas na upominanie się o demokratyczne miasta i prawa dzieci! Dlatego też inicjatywa “Ulice dla dzieci” pojawi się podczas szeregu aktywności:

Dni Transportu Publicznego to coroczne święto komunikacji miejskiej.
W tym roku wszystkich chętnych zapraszamy do wybrania się do zajezdni Miejskich Zakładów Autobusowych przy ul. Stalowej. Podczas Dni Transportu Publicznego uczestnicy będą mogli zapoznać się z materiałami “Do szkoły bez samochodu“, w których pokazujemy w jaki sposób nasze codzienne wybory komunikacyjne wpływają na zdrowie i rozwój naszych dzieci oraz na wspólną przestrzeń publiczną. 

Projekt “Alternatywna Warszawa – Nowa Szkolna Ulica” nie zwalnia. 20 września w godz. 18:00 – 20:00 organizujemy spotkanie otwarte z lokalną społecznością ul. Mikołaja Reja i mieszczącej się na niej SP nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie.

Celem spotkania jest przedstawienie koncepcji stworzenia szkolnej ulicy, która ograniczy ruch samochodowy przed szkołą oraz pozwoli na odtworzenie części zabytkowego skweru im. Sue Ryder.

Koncepcja wypracowana została w pracach warsztatowych społeczności przyszkolnej i przetestowana podczas eksperymentu ulicznego, który miał miejsce 3 czerwca br..

Spotkanie jest częścią projektu realizowanego w ramach dotacji uzyskanej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Podpisy pod petycją dotyczącą konsultacji społecznych planowanej przebudowy ul. Kruczej.

2 września złożyliśmy list otwarty do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego dotyczący reorganizacji ulicy Kruczej. 

Liczymy, że Pan Prezydent weźmie pod uwagę nasze propozycje i zorganizuje konsultacje społeczne, tak, żeby przygotowanie projektu przebudowy ul. Kruczej było przemyślane, a sama ulica służyła po zmianach wszystkim mieszkańcom Śródmieścia. 

Jednocześnie zbieramy podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji, który będzie miał moc prawną i będzie musiał być uwzględnione przez władze warszawy. Podpisy będzie można składać podczas wszystkich naszych wydarzeń, a także w innych miejscach Warszawy. Szczegóły TU

23-24 września 2022 roku, w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń, odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych pod tytułem „Nauczyciele Przyszłości – razem dla środowiska”.

Tematem przewodnim tego wydarzenia będzie zrównoważony rozwój, ekologia, ochrona środowiska w procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na dwa dni, do Warszawy zawitają eksperci oraz nauczycielki i nauczyciele z Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Polski.

23 września w godz. 13.00 – 16:00 w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Warszawie odbędą się warsztaty prowadzone przez Fundację Rodzic w mieście oraz Fundację Wzornictwo i Ład. 

Szczegóły i zapisy TUTAJ

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas działaniach i wspólnej walki o lepsze miasta dla dzieci!

organizatorzy inicjatywy

Fundacja Rodzic w mieście działa na rzecz włączania rodziców do życia społecznego i kulturalnego. W sposób kompleksowy podejmujemy zagadnienia związane z aktywnością społeczną rodziców z małymi dziećmi „work&family balance”, „urban parenting” i dostępności kultury. Inicjujemy i koordynujemy działania związane z tworzeniem bezpiecznej, przyjaznej i włączającej przestrzeni miejskiej dla rodziców z dziećmi i dzieci, prowadzimy działania rzecznicze i badawcze w obszarze inkluzywności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Wierzymy w miasto, jako dobre miejsce do życia i we współpracy z podmiotami na każdym szczeblu administracji publicznej oraz niezależnymi organizacjami pozarządowymi i inicjatywami, takie staramy się tworzyć.

Fundacja Wzornictwo i Ład działa w sferze poprawy jakości przestrzeni publicznej w Polsce. Zajmują się monitorowaniem i inicjowaniem zmian dla takich przestrzeni jak skwery, parki, place zabaw (by były bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców i estetyczne), ale także ulice i chodniki zajęte przez samochody, na których piesi mają często trudności w poruszaniu. Promują dobrą architekturę placówek edukacyjnych przez pokazywanie udanych projektów budynków przedszkolnych i szkolnych. Swoją uwagę skupiają także na przestrzeni wokół szkół, która wydaje się nam wciąż mało przyjazna dla uczniów i nie respektująca ich potrzeb. Są współautorami broszury edukacyjnej dla nauczycieli promującej zdrowe nawyki przy pokonywaniu drogi między domem a szkołą, która po pandemii zostanie upowszechniona w szkołach w Warszawie i będzie dostępna także dla placówek w innych ośrodkach, w celu wykorzystania jej na zajęciach z uczniami. Prowadzą Mikromiasto czyli Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) na Mokotowie, które działa na rzecz integracji sąsiedzkiej oraz edukacji kulturalnej.

Clean Cities Campaign to europejska koalicja organizacji pozarządowych i grup obywatelskich, której celem jest zachęcanie miast do przejścia na mobilność bezemisyjną do 2030 roku. Kampania promuje aktywną, współdzieloną i elektryczną mobilność na rzecz bardziej przyjaznej i zrównoważonej przyszłości miast, która również wymaga stopniowego w ciągu dekady zlikwidować zanieczyszczające pojazdy z miast. Miasta to obszary, w których zmiany na rzecz czystego powietrza i mobilności bezemisyjnej powstają najliczniej – inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego i orzeczenia sądowe zapewniły ponad 250 stref niskiej emisji w całej UE. jednocześnie 7 na 10 mieszkańców europejskich miast chce, aby ich włodarze dołożyli starań, aby niwelować zanieczyszczenie powietrza. Fundacja Rodzic w mieście jest członkiem Clean Cities Campaign.

Paweł Jaworski – filozof i urbanista. Twórca projektu “Żywa Ulica”. Rozwija autorską metodę urbanistyki eksperymentalnej, łączącą badania, projektowanie oraz partycypację. Miastom mierzącym się z negatywnymi skutkami rozwoju motoryzacji pomaga zaplanować zmiany, wdrożyć nowe pomysły oraz przetrwać rodzące się nieuchronnie konflikty. W 2017 roku w Dąbrowie Górniczej przygotował pierwszą w Polsce koncepcję przekształcenia ulicy śródmiejskiej poprzez testowanie rozwiązań tymczasowych wspólnie z osobami, które z niej korzystają na co dzień. W podobny sposób pracował w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Bytomiu. Dziś zajmuje się przede wszystkim planem mobilności dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i kompleksową przemianą oraz przebudową przestrzeni publicznej Starego Miasta w Szczecinie.

współpraca

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie?

Napisz na:
lub skorzystaj z formularza kontaktowego