Child & Youth Perspectives Conference – Praga 14-15.09.2023 r.

Prezeska Fundacji Rodzic w mieście Agnieszka Krzyżak-Pitura uczestniczyła w pierwszej konferencji Child & Youth Perspectives Conference. Theory, Research adn Practice in European Context. 

Konferencja była okazją, aby zgłębić temat krytyki teorii i metod badawczych skoncentrowanych na dorosłych, które tradycyjnie były wykorzystywane w badaniach dotyczących rozwoju i życia dzieci i młodzieży. Ten temat pojawił się w dyskursie nauk społecznych w latach 90. XX wieku, aż do czasów obecnych, wprowadzając nową jakość w badaniach nad dziećmi i młodzieżą.

W świetle teorii Nowej Socjologii Dzieciństwa (James i Prout, 1997), dowiedzieliśmy się, dlaczego dzieci i młodzi ludzie byli często uważani przez dorosłych za niewystarczająco kompetentnych w swoich umiejętnościach przed osiągnięciem pełnej dorosłości. Dowiedzieliśmy się także, jak tradycyjne podejście do badań traktowało dzieci i młodzież jako obiekty, które dostarczały danych w kategoriach skoncentrowanych na dorosłych, co prowadziło do wytworzenia informacji o dzieciach, która była kierowana, analizowana i produkowana przez dorosłych.

Podczas konferencji poruszane były kwestie związane z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka i jej wpływie na codzienne życie dzieci w kontakcie z instytucjami społecznymi, takimi jak rodzina, edukacja, służby społeczne, służby zdrowia czy instytucje prawne.

Konferencja była integralną częścią dziedziny badań nad dzieckiem i dzieciństwem, wykorzystując interdyscyplinarne podejście do tych tematów. Skupienie na perspektywie skoncentrowanej na dziecku, prezentując nowe, bardziej przyjazne dzieciom metody badawcze, które pozwalały na aktywne uczestnictwo w badaniach oraz bardziej autentyczne poznanie doświadczeń i perspektyw dzieci w kontekście analizowanych zjawisk społecznych.

Doświadczenie przestrzeni miejskiej okiem dziecka

Częścią programu pokazującego perspektywę dziecka w odbiorze przestrzeni miejskiej był warsztat pt.” „W stronę miast przyjaznych dzieciom: znaczenie projektowania inkluzywnych przestrzeni miejskich i jego wpływu na samopoczucie dzieci” organizowany przez Placemaking Europe Kids working group. W podczas warsztatu dorośli mogli obserwować i doświadczać perspektywy dziecka znajdującego się w miejskiej  przestrzeni publicznej. 

Udział w konferencji odbył się w ramach programu PROO.
PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.