Forum Czystego Powietrza – Warszawa, 22-23.03.2024 r.

Dobre praktyki i działania na rzecz obniżenia emisji z transportu

W jaki sposób szkolne ulice mogą zmniejszać emisje pochodzące z transportu? Jak wdrażać programy szkolnych ulic, aby były one priorytetem dla władz i przynosiły wymierne korzyści mieszkańcom? Na te pytania podczas drugiego dnia Forum Czystego Powietrza, które odbyło się w Warszawie, mówiła Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w mieście we wspólnej prezentacji z Barbarą Król z Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. 

Podczas wystąpienia przedstawione zostały dobre praktyki wdrażanie szkolnych ulic z Londynu i Mediolanu oraz przykłady niestandardowego podejścia do potrzeb i wyzwań mieszkańców, których celem jest zmiana nawyków w sposobie poruszania się po mieście, a w efekcie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z transportu samochodowego.