Szkolne ulice w Polsce

Szkolne ulice powstają także w Polsce, chociaż jest to proces powolny i bardzo zachowawczy. Częściowo są to inicjatywy władz lokalnych, które mogą wykorzystywać szkolne ulice do realizowania strategii zrównoważonej mobilności, poprawy bezpieczeństwa czy poprawy jakości powietrza. Czasami inicjatywy tworzenia szkolnych ulic pojawiają się oddolnie ze strony społecznej – organizacji pozarządowych lub samej społeczności szkoły. 

Inicjatywy samorządów

Wrocław

Wrocław rozpoczął w 2020 r. pilotażowy projekt “Szkolna Ulica”, przy dwóch szkolnych ulicach: Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Gałczyńskiego i Zespole Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego. Działania skupiały się na zamknięciu dla ruchu samochodowego ulice przed szkołami przy porannym i popołudniowym szczycie. Test prowadzony był w październiku 2020 r.  Ostatecznie po przeprowadzonych testach i badaniach społeczności zdecydowano o utrzymaniu rozwiązania jedynie przy ul. Gałczyńskiego. Raport z projektu można znaleźć TU. 

16 października 2023 r. Wrocław wprowadził szkolna ulicę przy Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Górnickiego obowiązywać będzie Szkolna Ulica. To oznacza, że fragment ulicy Górnickiego między ul. Chemiczną a ul. Sienkiewicza na pół godziny przed pierwszą lekcją (od 7:30 do 8:00) będzie wyłączony z ruchu samochodowego.

Gdańsk

Gdańsk w 2018 r. rozpoczął przebudowę ul. Grobla IV. Powstał tam deptak tworzący bezpieczną szkolną ulicę, ale też przestrzeń dla uczniów do spędzania czasy przed budynkiem szkoły i pozostałych pieszych, którzy skorzystać mogą z bezpiecznej przestrzeni.

Warszawa

Warszawa od 202 r. realizuje program “Droga na szóstkę” w ramach której powstają kolejne rozwiązania zatrzymujące ruch samochodowy przed szkołami. Z planowanych na początku 6 lokalizacji ostatecznie w Stolicy powstały 2 szkolne ulice. Pierwsza, utworzona w 2020 r.  przy ul. Hirszfelda oraz utworzona w 2022 r. przy ul. Abrahama.

W połowie września 2022 r. szkolna ulica wdrożona została na ul. Drzymały przy szkole podstawowej 381. Uczniowie przez półtora miesiąca mieli okazję sprawdzić, jak może wyglądać ta ulica bez natłoku samochodów w porannym szczycie. Po okresie próbnym i po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów ustaliliśmy, że to rozwiązanie zostanie wprowadzone na stałe.

20 października 2023 r. na Ursynowie powstała kolejna przyszkolna przestrzeń, która w godzinach porannych będzie wolna od manewrujących samochodów, spalin i hałasu. W godzianch 07:30 – 09:00 dla samochodów zamknięta została ul. Koncertowa, co jednocześnie otwierzyło ją nieco szerzej dla pieszych, rowerzystów i hulajnogistów. 

Więcej o programie i prowadzonych w ramach niego programie przeczytać można TU.  

Tychy

Od 16 do 21 września 2022 r.  Tychy realizowały pilotażowy projekt „Szkolna ulica”, promujący ideę ograniczania ruchu przy placówkach oświatowych, w tym przypadku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tychach.

Kraków

W Krakowie w maju 2022 r. na ul. Urzędniczej odbył się pilotaż szkolna ulicy. Był on odpowiedzią na wniosek dyrektora i rady rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z ul. Urzędniczej 65, którzy chcą współtworzyć projekt mający zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w okolicy placówki oświatowej. Założeniem pilotażu było czasowe ograniczenie możliwości dojazdu bezpośrednio przed bramę szkoły w godzinach największego natężenia ruchu pod placówką. 

Inicjatywy organizacji społecznych

Nowa Szkolna Ulica

To projekt realizowany przez Fundację Rodzic w mieście, Fundację Wzornictwo i Ład oraz Warszawski Alarm Smogowy z pięcioma społecznościami przyszkolnymi w  Warszawie. Projekt realizowany był w latach 2021-2022, a jego efektem było stworzenie modelu współpracy trójstronnej między społecznościami szkolnymi, organizacjami i samorządem oraz katalog dobrych praktyk szkolnych ulic w Polsce i na świecie. Więcej o projekcie można przeczytać pod TYM linkiem.

mapa_szkolna_ulica_bez napisu_loga

CoMobility

CoMobility to transdyscyplinarny międzynarodowy projekt badawczy, w którym analizujemy postawy i zachowania związane z mobilnością, w szczególności usługi będące alternatywą dla prywatnych samochodów. Więcej o projekcie i jego realizatorach przeczytać można TU. 

Ulica Szkolna

Projekt „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” jest realizowany pilotażowo w woj. mazowieckim przez Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego, we współpracy z Fundacją Rodzic w mieście. Połączenie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego z planowaniem mobilności indywidualnej, zrównoważonym transportem i jakością powietrza pozwala na szersze spojrzenie na otoczenie szkoły i zaproponowanie kompleksowych rozwiązań. Szczegółowe pomiary zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport (Transport Related Air Pollution – TRAP) oraz rodzajów ruchu drogowego wokół szkół pozwolą ocenić skalę i rodzaje zagrożeń. Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu indywidualnych zachowań i otaczającej lokalnej społeczności na codzienność i przyszłość ich pociech. Więcej o projekcie przeczytacie TU.

Spread the love