Warsztaty i szkolenia

Realizujemy warsztaty i szkolenia dla wybranych grup: nauczycieli i dyrektorów szkół, decydentów, władz miejskich w obszarze szkolnych ulic i ulic dla dzieci jako elementu działań edukacyjnych, podnoszących bezpieczeństwo dzieci w mieście, realizujących strategie miejskie i krajowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej mobilności, aktywizacji społecznej, miast dostępnych i idei miasta praw człowieka.

 

20 września organizujowaliśmy spotkanie otwarte z lokalną społecznością ul. Mikołaja Reja i mieszczącej się na niej SP nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie.

Celem spotkania jest przedstawienie koncepcji stworzenia szkolnej ulicy, która ograniczy ruch samochodowy przed szkołą oraz pozwoli na odtworzenie części zabytkowego skweru im. Sue Ryder.

Koncepcja wypracowana została w pracach warsztatowych społeczności przyszkolnej i przetestowana podczas eksperymentu ulicznego, który miał miejsce 3 czerwca br..

Spotkanie jest częścią projektu realizowanego w ramach dotacji uzyskanej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

23-24 września 2022 roku, w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń, odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych pod tytułem „Nauczyciele Przyszłości – razem dla środowiska”.

Tematem przewodnim tego wydarzenia będzie zrównoważony rozwój, ekologia, ochrona środowiska w procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na dwa dni, do Warszawy zawitają eksperci oraz nauczycielki i nauczyciele z Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Polski.

23 września w godz. 13.00 – 16:00 w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Warszawie odbędą się warsztaty prowadzone przez Fundację Rodzic w mieście oraz Fundację Wzornictwo i Ład.