Projekty

Realizujemy autorskie projekty z zakresu tworzenia szkolnych ulic i aktywizacji lokalnych społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci przy szkole i tworzenia lepszego, dedykowanego dzieciom otoczenia szkoły. Współuczestniczymy i partnerujemy realizowanym przez inne podmioty projektom. 

Projekt „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” jest realizowany pilotażowo w woj. mazowieckim przez Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego, we współpracy z Fundacją Rodzic w mieście. Połączenie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego z planowaniem mobilności indywidualnej, zrównoważonym transportem i jakością powietrza pozwala na szersze spojrzenie na otoczenie szkoły i zaproponowanie kompleksowych rozwiązań. Szczegółowe pomiary zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport (Transport Related Air Pollution – TRAP) oraz rodzajów ruchu drogowego wokół szkół pozwolą ocenić skalę i rodzaje zagrożeń. Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu indywidualnych zachowań i otaczającej lokalnej społeczności na codzienność i przyszłość ich pociech. 

W ramach projektu realizujemy warsztaty ze społecznościami szkolnymi oraz przedstawicielami władz lokalnych oraz przygotowujemy materiały merytoryczne dotyczące szkolnych ulic.

To projekt realizowany przez Fundację Rodzic w mieście, Fundację Wzornictwo i Ład oraz Warszawski Alarm Smogowy z pięcioma społecznościami przyszkolnymi w Warszawie.

Projekt realizowany był w latach 2021-2022, a jego efektem było stworzenie modelu współpracy trójstronnej między społecznościami szkolnymi, organizacjami i samorządem oraz katalog dobrych praktyk szkolnych ulic w Polsce i na świecie.