Agnieszka Krzyżak-Pitura

Agnieszka Krzyżak-Pitura

Czy nasze miasta są dla dzieci?

Felieton opublikowany na portalu ngo.pl 13 stycznia 2022 Czy gdyby dzieci mogły głosować na ludzi, którzy kształtują ich najbliższe otoczenie, wybrałyby tych, którzy betonują rynki i place miejskie, nie tworzą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a deweloperom pozwalają na tworzenie najbardziej absurdalnych wizji architektonicznych? Równość, dostępność, włączanie, inkluzywność – to słowa, które…